Aktivovat kód akce 197.678
Hlavní strana
/
/
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Zpět

Zásady ochrany osobních údajů 

 

Zaškrtnutím políčka uděluji společnosti PackWay s.r.o., sídlem Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČ: 25629662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail, PSČ, datum narození.               

Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů. Správce je oprávněn předat osobní údaje zpracovatelům dle § 6 zák. č. 101/2000 Sb. a to společnosti ADvinci, Numéro d´entreprise BE 0841 309 308 , avenue des volontaires 19 , Auderghem 1160 BELGIUM 

Jsem si vědom svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mohu požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen mně tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


Smazat
Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo