Zákaznický servis +420 466 040 530 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Hledat

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Společnost PackWay s.r.o. si jasně uvědomuje význam řízení a zdokonalování systému ochrany životního prostředí v souladu s úrovní vědeckého a technického poznání a s ohledem na svoji působnost tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí.

Obaly - PackWay s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, plní povinnosti zpětného odběru, sběru a ekologické likvidace obalů a vyřazených elektrovýrobků prostřednictvím kolektivních systémů. Cena výrobků není navýšena o recyklační poplatky. Náklady, které jsou spojené s platbou recyklačních poplatků společnostem kolektivních systémů, jsme se rozhodli financovat z naší obchodní marže.

Elektrozařízení - elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a proto nepatří do komunálního odpadu. Vyřazené elektrovýrobky (kompletní a nedemontované) odevzdejte k recyklaci a ekologické likvidaci do míst zpětného odběru. Bližší informace o sběrných místech získáte na www.retela.cz a www.elektrowin.cz. Při nákupu nového elektrospotřebiče máte rovněž možnost vrátit prodejci použitý výrobek obdobného typu systémem "kus za kus".

Baterie, akumulátory, knoflíkové články - tyto výrobky obsahují nebezpečné látky poškozující životní prostředí a proto nesmí být odkládány do domovního odpadu. Zákon ukládá povinnost zpětného odběru použitých nefunkčních baterií. Upotřebené baterie můžete odevzdávat na veřejných sběrných místech ve Vaší obci nebo všude v obchodní síti, kde se podobné baterie prodávají. Vrácení v obchodech není vázáno na povinnost nákupu. Informujte se na správě Vaší obce, kde je nejbližší sběrné místo pro odevzdání baterií. Baterie jsou označovány níže uvedenými značkami, které upozorňují na obsah nebezpečných látek:

  • Hg = baterie obsahuje rtuť
  • Cd = baterie obsahuje kadmium
  • Pb = baterie obsahuje olovo